Celiakie

Celiakie je autoimunitníonemocnění, při kterém docházík postiženíbuněk tenkého střeva, cožvede k různětěžképoruše absorpce základních živin, vitamínů, minerálůa stopových prvků. Jednáse o nesnášenlivost lepku, kterýje obsažen v některýchdruzích obilí(pšenice, oves, ječmen, žito).

 

Příčina celiakie

Příčinou celiakie, jak jižbylo zmíněno, je autoimunitníreakce organismu proti vlastním buňkám tenkého střeva. Spouštěčem této obrannéreakce s tvorbou protilátek je lepek. Protilátky svým působením poškozujísliznici tenkého střeva, cožse projevírozdílnou mírou od minimálního postiženíažk totálnímu prostupu protilátek stěnou střeva, zbytněním sliznice a následnéatrofii jejich výstupků.

 

Projevy celiakie

Celiakie se u klasických forem projevuje průjmy, bolestmi břicha, objemnou kašovitou stolicí, hubnutím u dospělých a neprospíváním ažzástavou růstu u dětí. Avšak u atypických forem celiakie jsou tyto projevy vzácné. Mohou se objevit i deprese, únavovýsyndrom, či neplodnost. V některých případech může být celiakie bez jakýchkoliv příznakůa lze ji odhalit zcela náhodněpři cíleném vyšetření, např. u příbuzných pacientůs celiakií.

 

Diagnostika celiakie

Průkaz celiakie se opíráo mikroskopickévyšetřenívzorku sliznice tenkého střeva –enterobiopsii. U neléčených pacientůje typickýobraz atrofickésliznice s výrazným snížením ažvymizením klků, případněse objevujízánětlivými změny. Nálezy dalších laboratorních metod nejsou specifické. Docházízde k průkazu různých stupňůchudokrevnosti, poruch krevnísrážlivosti, sníženíhladin bílkovin a jiných, kterémohou a nemusípřímo souviset s celiakií.

 

Léčba celiakie

Léčba celiakie je jednoduchá- vyloučit z potravy lepek, tedy bezlepkovádieta, kteráby měla být přesnědodržována. Pro pacienta to znamenázměnu dietních návyků, vyloučit potraviny, kterédoteďbyly součástíjeho života, avšak u správněmotivovaných nemocných neníproblém tuto etapu zvládnout. Problém býváu potravin obsahujícískrytýlepek, jako jsou uzeniny, konzervy či bonbóny aj.

U nekomplikovaných forem a průběhuceliakie tato dieta postačík úpravěnutričního stavu, u těžších forem a průběhu je nutnépodatparenterálnínebo enterálnívýživu, tedy výživu do krevního oběhu nebo v druhém případěpřímo do trávicího traktu.

 

Prognóza onemocnění

Nepoznanáa neléčenáceliakie je závažným i život ohrožujícím one­moc­ně­ním. Prognóza je dána především včasnostídiagnózy, respektive rozsahem slizničních změn v doběrozpoznáníchoroby. Nemocnéje třeba trvale sledovat, pokud bezlepkovou dietu dodržujítrvale a úplně, je prognóza velmi dobráa výskyt komplikacíse významnějinelišíod ostatnípopulace.

 

Autor: www.medixa.org

Aktualizováno ( Čtvrtek, 19 Červen 2014 08:14 )